søndag 2. august 2009

Er det flere som blir frustert og forvirret?

Mulig det er bare meg, men hver gang det dukker opp store katastrofer så kommer popper "eksperters" meninger om hvordan man skal gjennomføre redningsaksjoner på rett måte, kritikerne krangler om hvem som skal få skylda osv. Ta f.eks. den tragiske oljelekkasjen i Langesund. I flere dager har jeg sett nyhetsbilder som viser trist syn av fugler som er rammet av oljelekkasjen. Så starter noe av forvirringen min. først sier den ene eksperten at det mest humane er avlive dem og så på den andre siden sier at man skal vaske dem rene. For mann i gata så har vi ikke den kunnskapen for kunne avgjøre hva som er best. Men ved å bruke litt av fornuften har jeg kommet frem til når jeg har fått olje på hendene. Da hjelper det ikke med bare vann, de må sterkere midler til å få henda reine igjen. Så kanskje avliving er mest fornuftig på de som har for mye olje på seg, ikke vet jeg.


Jeg er en forkjemper for konstruktiv kritikk, men noen ganger må man ta jobben først med å redde liv og miljø og så gå igjennom handlingsforløpet i etter tid.

Når jeg var aktiv i Røde Kors og vi ble oppringt ved ulykker o.l.. Da satte innsatsleder inn det mannskapet og aktuelle ressuser som trengtes for å utføre oppdraget på best mulig måte. Når aksjonen var ferdig, så hadde vi en konstruktiv gjennomgang på hvordan oppdraget hadde gått og hvilke synspunkter folk hadde uavhengig etat, verv og erfaring på hva som var bra og hva som kunne forbedres. Av resultat av dette kunne man eventuelt endre planen til neste oppdrag. Så kanskje det er noe å lære her. Kjære politikere. Legg uenigheter til side og sett inn ressurser slik at jobben blir gjennomført på best mulig måte. Deretter kan man gjennomgå kriseplaner, men for at de skal fungere så må det øves og øves. For oljevernberedskapen er ikke tilfredstillende. Selv om fiskeri- og kystministeren Helga Pedersen mener det.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar