søndag 16. januar 2011

Er Marie Amelie en døråpner for andre papirløse?

 

Utkastelsen til Maria Amelie har vekket noe I det norske folk. En demokratisk ånd som hun har vekket i folket  eller er det bare at hun har en kjendis status. Folket legger press på statministeren. Han kan kanskje stoppe utkastelsen, men er det statsministeren sin jobb at han skal gå inn I enkelt saker. Ikke misforstå. jeg ønsker ikke at hun skal bli kastet ut av landet, men jeg vil at det skal være likhet for loven. For det finnes mange papirløse asylsøkere I Norge noe eksakt tall finnes ikke. Mange av de har bodd her I flere år og har barn som ikke kjenner noe annen virkelighet. De trenger også støtte og oppmerksomhet.! Vi kan ikke forskjellsbehandle sier statministeren. Vi må likebehandle, ikke særbehandle fordi noen får mye oppmerksomhet. Hvis vi fristes til å tøye regelverket for noen, vil vi igjen få tusenvis av ubegrunnede asylsøkere. Det vil ingen ha, sier statsministeren til NRK”  (sitat fra Jens Stoltenberg.) Det er enkelt å kritisere andre, men prøv å sette dere inn situasjonen fra flere sider. Alt er ikke svart og hvitt.

Blir hun brukt i et kynisk spill for fremme sak, kaste ball mellom media og politikere? Jens Stoltenberg gjør det rette med å ikke blande seg inn i enkeltsaker. Så man får sett sin lit på ting ordner ved å følge tjenestegang eller at hun kan søke om arbeidstillatelse. Så dere som støtter Marie Amelie på facebook gruppen, via sosiale medier eller hjemme i stua. Hvor var dere når Fathia Ahmed Omar (25) eller når flere irakere ble kastet ut av landet? 

Jeg håper at det løser seg for Maria Amelie, men det må skje på en måte at det får ringvirkninger for andre som deler hennes skjebne. Kanskje en lovendring må til? Noe må skje,  men på en riktig måte. Slik at loven er lik for alle uansett hudfarge og bakgrunn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar