lørdag 15. august 2009

Kortreist mat er miljøvennlig og viktig for sysselsetting

Min utfordring til partilederne er at man øker fokus på lokal produksjon av matvarer. Bønder som satser på lokal produksjon er viktig for at folk kan skaffe jobber lokalt som igjen minsker faren for fraflytting, samt fører til at man øker skatteinntekter til kommunene. Øker man konsumet lokalt, så minsker man varetransport og det blir mindre klimagassutslipp. Samtidig må man sett fokus på husholdningfagene i skolen. Da mener jeg at man skal fysisk lære og lage mat fra grunnen av råvarer og ikke basere på kun teoretisk lærdom. Ta tilbake fokusen på norsk mattradisjon som igjen er historielære og helsefrembringende. Disse nevnte kan skape store positive ringvirkninger.

Norges og på verdensbasis økes folketallet. Så vi kommer til konsumere mer mat i fremtiden. Personlig så har jeg følelsen av at store deler av norges befolkning ikke er klar over hvor viktig norsk matproduksjon er for landet. Hvilken innvirkning dem har på klima, fraflytting, arbeidsplasser, inntekter til kommunen osv.

Hvordan har dere tenkt til å løse det hvis dere kommer til makta ved stortingvalget 2009?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar