lørdag 2. januar 2010

Foreldre må på banen

 

Internett kan være et flott hjelpemiddel hvis det brukes på rett måte. Overgrip forgår oftes lokalt, men dessverre har nettet blir et startsted for overgripere til skape tillit. Så nå må foreldre komme på banen og være med på laget for å lære barn og unge hvilke farer som er på nettet. Det hjelper ikke mye hvis de voksne ikke kjenner til de forskjellige nettsteder hvor de unge surfer på. Kunnskap er makt. Man kan mene mye om at skolen og politi har et ansvar, men hovedansvaret ligger hos den enkelte foreldre.

I vår generasjon så hadde foreldre mer oversikt hvor vi var og hvem vi hang sammen med. Avtaler ble til ved at man ringte hustelefon eller avtalte på skolen. Hvilke venner vi hadde var mer synlig for samfunnet. Nå blir det avtalt via mobil, facebook, msn, nettby osv. Tryggheten har forsvunnet pga at man ikke kan “se” den som er på den andre siden.

Mobbing kan gjøres mere offisielt, men samtidig mer anonymt for dem som ønsker å mobbe. Terskelen er kortere for å sende en melding  enn når man bare stod ansikt til ansikt. Mobbing på nett er et økende problem. Her er noen tips fra Barneombudet hvordan man kan ta tak det hvis man oppdager mobbing. Viktig å gripe tak i det snarest mulig. Ha en åpen dialog med barna.

Før måtte overgripere bruke kanaler som offentlige plasser som klubber og idrettsplasser for skape kontakt med ofrene. Nå er mulighetene bare et tastetrykk unna. I 2007 ble det forbudt med groming. Groming betyr at man bygger opp tillitsforhold til et barn for å så seinere utnyttet det seksuelt. Så ta ansvar og lær om hvilke muligheter og farer som er på nettet.

Her er noen tips til foreldre

  • Sett deg inn i hvilke nettsider som finnes for barn
  • Ikke la dem ha dataen på sitt eget rom. Slik at man kan tilfeldig komme for å se hva dem holder på med. Mange blir bl.a. lurt til strippe foran kameraet i den tro at det er modellbyrå.
  • Det finnes foreldrekontroll på nettet. Slik at man kan styre hvilke nettsteder de kan være på. (Husk at ofte kan poden mer enn de voksne)
  • Lær dem at passordet er privat, selv til gode venner
  • Ekstra forsiktig med å legge bilder. Særlig lettkledde bilder.
  • Reddbarna har skrevet om nettvett. http://nettvett.reddbarna.no/
  • Kontakt kripos eller lokal politi ved mistanke kriminelle hendelser. Politiets røde knapp ble lansert i 2008.  Som dem oppfordrer nettsteder til legge ut der hvor barn og unge surfer. Slik at man kan lettere gi tips til politiet slik at dem  kan ha større mulighet til å identifisere mennesker som er en fare for barn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar